کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7380343 مناقصه واگذاری اجرای دستمزدی دیوارکشی ضلع جنوبی مجتمع استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/12
7364513 مناقصه اجرای دستمزدی دیوارکشی ضلع جنوبی استان آذربایجان شرقی 1402/09/02 رجوع به آگهی
7363684 مناقصه اجرای دستمزدی دیوارکشی ضلع جنوبی استان آذربایجان شرقی 1402/09/02 1402/09/12
7310055 مناقصه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی DELUGE VALVE FOR SAFETY & FIRE FIGHTING استان آذربایجان شرقی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7302767 مناقصه اقلام برقی و صنعتی زیمنس استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7302306 مناقصه تامین اقلام یدکی WUXI LIMA FLASH VESSEL" استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7299207 مناقصه تامین ماده شیمیایی ضد پلیمری 3035 CHIMEC استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7298786 مناقصه تامین 255 تن فیلم شیرینک استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7297760 مناقصه تامین ماده شیمیایی ضد پلیمری 3035 CHIMEC استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7290662 مناقصه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی DELUGE VALVE FOR SAFETY & FIRE FIGHTING استان آذربایجان شرقی 1402/08/20 رجوع به آگهی
7286727 مناقصه اقلام برقی و صنعتی زیمنس مورد نیاز استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7286714 مناقصه تامین اقلام یدکی "WUXI LIMA" FLASH VESSEL استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7286489 مناقصه اقلام برقی و صنعتی استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7286484 مناقصه تامین اقلام یدکی WUXI LIMA FLASH VESSEL" استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7286213 مناقصه تامین قطعات یدکی کنترل ولو با برند MASONEILAN P/F MASONEILAN CONTROL VALVE استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7284262 مناقصه Invitation to public tender for CHIMEC 3035//26000 kg استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7282867 مناقصه 255 تن فیلم شیرینک برای بسته بندی محصولات پلیمری استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7282489 مناقصه ماده شیمیایی ضد پلیمری chi mec3035 استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7276141 مناقصه تامین اقلام دی هیدراتور ساخت اقلام مورد نیاز خود استان آذربایجان شرقی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7266283 مناقصه تامین مکانیکال سیل و قطعات یدکی مکانیکال سیل استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58