مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981592 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 131 نفر جهت انجام فعالیت های عملیاتی ، پشتیبانی و ستادی مجتمع 1401/09/05 1401/09/15
5981235 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیر در کلیه مدارک لازم واحدهای تولیدی و جانبی و واحدهای غیر صنعتی 1401/09/05 1401/09/16
5958674 مناقصه انجام کارهای طراحی و مهندسی تفصیلی توسعه خطوط لوله انتقال خوراک محصولات و سرویسهای جانبی 1401/08/28 1401/09/05
5958506 مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و سروغذای کارکنان مجتمع حدود 615,000 پرس در سال 1401/08/28 1401/09/05
5946495 مناقصه انجام کارهای طراحی و مهندسی تفصیلی توسعه خطوط لوله انتقال خوراک 1401/08/23 1401/09/05
5943900 مناقصه انجام کارهای طراحی و مهندسی تفصیلی توسعه خطوط لوله انتقال خوراک محصولات و سرویسهای جانبی 1401/08/23 1401/09/05
5943899 مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و سروغذای کارکنان مجتمع حدود 615,000 پرس در سال 1401/08/23 1401/09/05
5943861 مناقصه واگذاری تهیه و تامین مواد اولیه و طبـخ و سرو غذای کارکنان 1401/08/23 1401/09/05
5915619 مناقصه حمل 7200 تن آکریلونیتریل 1401/08/15 1401/08/18
5911995 مناقصه انجام تنظیفات صنعتی خدمات شیمیایی و عملیات بهره برداری 1401/08/14 1401/08/18
5909358 مناقصه شناسایی شرکت های دانش بنیان و سازنده داخلی 1401/08/12 رجوع به آگهی
5901882 مناقصه حمل 7200 تن آکریلونیتریل 1401/08/10 1401/08/18
5897506 مناقصه کابل های برق قدرت 20 کیلو ولت مورد نیاز 1401/08/09 رجوع به آگهی
5897502 مناقصه انجام تنظیفات صنعتی خدمات شیمیایی و عملیات بهره برداری 1401/08/09 1401/08/18
5866273 مناقصه واگذاری انجام کارهای تهیه مصالح و اجرای پوشش ضد حریق تجهیزات و اسکلت فلزی واحد پلی پروپیلن 1401/08/05 1401/08/09
5848276 مناقصه کابل های برق قدرت 20 کلاو ولت 1401/08/03 رجوع به آگهی
5836084 مناقصه واگذاری انجام کارهای تهیه مصالح و اجرای پوشش ضد حریق تجهیزات و اسکلت فلزی واحد پلی پروپیلن مجتمع 1401/07/30 1401/08/09
5803142 مناقصه انجام تنظیفات صنعتی ، خدمات شیمیایی و عملیات بهره برداری 1401/07/25 1401/08/01
5778191 مناقصه انجام تنظیفات صنعتی ، خدمات شیمیایی و عملیات بهره برداری 1401/07/20 1401/08/01
5771330 مناقصه خرید قطعات یدکی توربین های گازی 1401/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46