مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه۱۲ کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه 6 کلاسه و احداث مدرسه 6 کلاسه 1398/03/30 1398/04/05
تکمیل مدرسه 10 کلاسه کودکان استثنایی 1398/03/18 1398/03/21
تکمیل مدرسه 1398/03/18 1398/03/21
احداث مدرسه یک کلاسه 1398/03/18 1398/03/21
تخریب و بازسازی مدرسه یک کلاسه 1398/03/18 1398/03/21
فراخوان تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1398/03/18 1398/03/21
تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه 1398/03/18 1398/03/21
صفحه 2 از 76