مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای چمن مصنوعی تعدادی ازمدارس 1398/12/12 1398/12/15
تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه 1398/12/12 1398/12/15
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/12/12 1398/12/15
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/12/12 1398/12/15
تکمیل، تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه 1398/12/12 1398/12/15
اجرای چمن مصنوعی تعدادی از مدارس 1398/12/12 1398/12/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش مدارس بزینه رود 1398/12/04 1398/12/08
تکمیل مدرسه ۶ کلاسه 1398/12/01 رجوع به آگهی
احداث مجتمع آموزشی 1398/12/01 1398/12/07
تکمیل مدرسه ۶ کلاسه- 1398/12/01 1398/12/07
صفحه 5 از 87