مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه۳کلاسه 1398/11/21 1398/11/26
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایش مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب(900 اسپیلت سر... 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایش مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب(70 مشعل گازوئ... 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه ده صادق نیمروز 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه آبگاه نیکشهر 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 5 کلاسه لاتیدان دشتیاری چابهار 1398/11/01 1398/11/05
خرید ۱۵۰۰ عدد پنکه دیواری 1398/10/29 1398/11/02
احداث مدرسه۶کلاسه 1398/10/28 1398/10/30
تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه 1398/10/28 1398/10/30
صفحه 6 از 87