مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مجتمع مسکونی، خدماتی و تجاری در قطعه زمینی به مساحت حدودا 446 مترمربع 1400/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل نخودی به مقدار 5000 تن (سازه 14-12 میلی متر) 1400/11/07 1400/11/09
مناقصه مشارکت مدنی با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی-زمین ساختمان قدیمی ساختمان اتوبوس رانی 1400/11/07 1400/11/14
مناقصه خرید و حمل نخودی به مقدار 5000 تن 1400/11/07 1400/11/09
مناقصه اجرای پروژه های عمرانی نسبت به فروش املاک 1400/11/02 1400/11/16
مناقصه اخذ مجوزات لازم در خصوص احداث مجتمع های بزرگ با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و ورزشی در قطعه زمینی به مساحت ۲۵۶۰۰ مترمربع 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرمایه گذاری مشارکتی در قطعه زمین 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب پایه های روشنایی و مبلمان در معابر پیاده رو سطح شهر 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه خرید و نصب پایه های روشنایی و مبلمان در معابر پیاده رو سطح شهر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب پایه های روشنایی و مبلمان در معابر پیاده رو سطح شهر بلوارها 1400/10/21 1400/11/09
مناقصه احداث مجتمع های بزرگ با کاربریهای مسکونی ، خدماتی، تجاری و ورزشی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید میلگرد جهت پروژه شهربازی 1400/10/21 1400/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میله گرد 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به احداث مجتمع مسکونی خدماتی و تجاری 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه سرمایه گذاری مشارکتی احداث مجتمع های بزرگ 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه احداث مجتمع های بزرگ با کاربریهای مسکونی ، خدماتی، تجاری و ورزشی در قطعه زمینی به مساحت ۲۵۶۰۰ متر مربع 1400/10/14 1400/10/25
مناقصه احداث مجتمع مسکونی, خدماتی و تجاری 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاههای CNG 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث مجتمع های بزرگ با کاربریهای مسکونی و خدماتی و تجاری و ورزشی 1400/10/14 1400/11/05
مناقصه واگذاری جایگاههای CNG 1400/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75