کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7386214 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و بازسازی جداول و کانال معابر سطح منطقه سه استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7385583 مناقصه احداث و بازسازی جداول و کانال معابر استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385578 مناقصه واگذاری اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385570 مناقصه واگذاری احداث و بازسازی جداول و کانال معابر استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385553 مناقصه واگذاری اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385550 مناقصه اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها استان گلستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385545 مناقصه احداث و بازسازی جداول و کانال معابر استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385240 مناقصه واگذاری احداث و بازسازی جداول و کانال معابر استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7385193 مناقصه احداث و بازسازی جداول و کانال معابر سطح منطقه استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7385192 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و بازسازی جداول و کانال معابر سطح منطقه یک استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7385085 مناقصه واگذاری احداث و بازسازی جداول و کانال معابر استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7384976 مناقصه احداث و بازسازی جداول و کانال استان گلستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384112 مناقصه واگذاری اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها در سطح منطقه استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7383027 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها در سطح منطقه یک استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7383026 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها در سطح منطقه دو استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7383025 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها در سطح منطقه سه استان گلستان 1402/09/08 1402/09/13
7382873 مناقصه اجرای مرمت و بازسازی پیاده روها استان گلستان 1402/09/08 1402/09/25
7379786 مناقصه اجاره تعداد 132 دستگاه خودرو سواری پژو پارس GLX ، پژو 206، سمند ، ال 90 ، پراید ، ون مدل 95 به بالا و وانت کمک دار استان گلستان 1402/09/07 1402/09/21
7379749 مناقصه تامین نیروی انسانی استان گلستان 1402/09/07 1402/09/21
7375834 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش خدمات امور نگهبانی ،حفاظت وحراست استان گلستان 1402/09/06 1402/09/09
صفحه 1 از 91