مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پارک تفریحی و گردشگری و شهربازی مدرن 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پارک تفریحی و گردشگری و شهر بازی مدرن 1397/11/28 1397/12/14
احداث پارک تفریحی و گردشگری و شهربازی مدرن واقع در اراضی 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سرد ترافیکی 1397/11/08 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سرد ترافیکی 1397/11/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خرید 4 دستگاه آسانسور جکی 10 نفره 1397/11/04 1397/11/09
احداث پل عابر پیاده 1397/10/29 رجوع به آگهی
عملیات خرید 4 دستگاه آسانسور جکی 10 نفره 1397/10/29 رجوع به آگهی
احداث پل عابر پیاده از طریق سرمایه گذاری مشارکتی 1397/10/29 1397/11/15
اجرای عملیات خرید 4 دستگاه آسانسور جکی 10 نفره 2 توقف جهت پل عابر پیاده 1397/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 109