مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه های ـ احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ـ تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری ـ محوطه سازی سایت کارگاهی ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت و روشنایی شهرک 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه واگذاری پروژه های ـ احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ـ تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری ـ محوطه سازی سایت کارگاهی ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت و روشنایی شهرک 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه محوطه سازی سایت کارگاهی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت و روشنایی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری شهرک صنعتی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های (خرید، بارگیری، حمل و بار اندازی جدول بتنی پیش ساخته ـ محوطه سازی سایت خدماتی و کارگاهی ـ احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک و) 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه خرید،بارگیری ،حمل و باراندازی جدول بتنی پیش ساخته 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه واگذاری اجرای خرید، بارگیری، حمل و بار اندازی جدول بتنی پیش ساخته - محوطه سازی سایت خدماتی و کارگاهی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی سایت خدماتی و کارگاهی ناحیه صنعتی دهسرخ 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان نگهبانی و دیوار نرده مخزن آب شهرک صنعتی سرآسیاب 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک صنعتی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک صنعتی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه واگذاری: عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب - تهیه مصالح و اجرای شبکه فیبر نوری - خرید و حمل آسفالت توپکا 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکهای صنعتی - تهیه مصالح و اجرای شبکه فیبر نوری فاز دوم و سوم شهرک صنعتی و ... 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه صنعتی دهسرخ 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه فیبر نوری 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/10/18 1400/10/22
صفحه 1 از 74