مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید حمل و اجرای خط انتقال آب - اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی 1397/11/09 رجوع به آگهی
خرید حمل و اجرای خط انتقال آب-اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی 1397/11/08 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت ناحیه صنعتی 1397/11/04 1397/11/09
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک و اجرای ورودی و خروجی شهرک 1397/11/04 1397/11/09
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی - تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت ناح... 1397/11/03 1397/11/09
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت ناحیه صنعتی 1397/11/03 1397/11/09
واگذاری اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک فناوری 1397/11/03 1397/11/09
واگذاری اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی 1397/10/15 1397/10/19
واگذاری اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی 1397/10/13 1397/10/19
احداث ورودی و خروجی شهرک صنعتی و تهیه مصالح اجرای حدود 5.5 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن گاز شهرک صنع... 1397/10/10 1397/10/15
صفحه 1 از 69