مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات زیرسازی ادامه بلوار 1397/12/27 1398/01/11
اجرای عملیات زیرسازی ادامه بلوار 1397/12/20 1398/01/11
اجرای عملیات زیرسازی ادامه بلوار 1397/12/02 1397/12/08
اجرای عملیات زیرسازی ادامه بلوار 1397/11/25 1397/12/08
واگذاری اجرای ادامه عملیات احداث خیابان 1397/11/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز 1397/11/01 رجوع به آگهی
اجرای ادامه عملیات احداث خیابان 1397/10/29 رجوع به آگهی
اجرای عملیات حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری دفتر و محوطه مینی بوس رانی به صورت اجاره 1397/10/15 1397/10/22
اجرای ادامه عملیات تاسیسات مکانیکی پارک سوار 1397/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34