مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کارت گرافیک 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید CPU 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 800 دستگاه هارد اینترنال TB1 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 50 دستگاه کامپیوتر DEVELOPER 1399/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کامپیوتر استاندارد GENERAL 1399/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و پشتیبانی ردیاب ها 1399/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسکنر کداک 2620 1399/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات سیسکو 1399/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و پشتیبانی ردیابهای شهرداری کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد 1399/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات سیسکو 1399/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسکنر کداک I2620 1399/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاری، لوله گذاری و کابل کشی فیبر نوری شهرداری 1399/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 800 دستگاه هارد اینترنال TB1 1399/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار پلتفرم IOT مانیتورینگ حریق بوستان ها 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار پلتفرم IOT مانیتورینگ حریق بوستان ها 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 800 دستگاه هارد اینترنال TB1 1399/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید 800 عدد کارت گرافیک (VGA) 1399/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید CPU 1399/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و پشتیبانی ردیاب ها 1399/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 50 دستگاه کامپیوتر MANAGER 1399/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31