مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه،حمل و تحویل دو دستگاه تابلو کنترل دور 1400/10/26 1400/11/06
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال منهول پمپ های فاضلاب روستای 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی بتنی، ساختمان کلرزنی و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی روستا 1400/10/11 1400/10/19
مناقصه تامین مالی،طراحی،تهیه،حمل،اجرا،نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال و احداث ابنیه خط جریان دوم در مدول اول 1400/10/11 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید، حمل و نحویل 50 تن پرکلرین(پودری) 1400/09/24 1400/10/02
مناقصه احداث سوله 1400/07/19 1400/07/28
مناقصه احداث ساختمان تلمبه خانه فاضلاب 1400/07/12 1400/07/14
مناقصه تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده 1400/07/11 1400/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شرب 1400/07/05 1400/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شرب روستای 1400/07/05 1400/07/10
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال منهول پمپ های فاضلاب 1400/06/30 1400/07/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1400/06/21 1400/06/30
مناقصه تامین کالا و اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه احداث ساختمان 1400/06/11 1400/06/15
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال منهول پمپ های فاضلاب 1400/06/07 1400/06/15
مناقصه ترمیم آسفالت و روکش مسیر حفاری لوله گذاری 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال منهول پمپ های فاضلاب 1400/05/10 1400/05/19
مناقصه احداث ساختمان تلمبه خانه فاضلاب 1400/05/10 1400/05/19
مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعابات فاضلاب 1400/05/10 1400/05/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شرب 1400/05/10 1400/05/16
صفحه 1 از 29