مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل عملیات اجرای پیاده رو خیابان 1400/03/29 1400/04/10
مناقصه تهیه سنگ جندق به ضخامت ۷ سانتیمتر و ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر (لبه تیشه ای) مربوط به پروژه کفسازی گذر استیفن و متراژ حدود ۲۵۰۰ مترمربع 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات اجرای پیاده رو خیابان 1400/03/23 1400/04/10
مناقصه تهیه و تحویل سنگ جندق 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و حمل سنگ 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه مرمت و ساماندهی خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و حمل سنگ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه مرمت و ساماندهی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ هتن آباد پروژه ادامه کفسازی خیابان 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ پروژه ادامه کفسازی خیابان 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ پروژه ادامه کفسازی خیابان 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل سنگ پروژه ادامه کفسازی خیابان 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سنگ جندق به ضخامت ۷ سانتی متر و ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر (لبه تیشه ای) 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سنگ جندق به ضخامت ۷ سانتی متر و ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر (لبه تیشه ای) 1399/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سنگ جندق به ضخامت ۷ سانتی متر و ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر (لبه تیشه ای) مربوط به پروژه کفسازی و متراژ حدودا ۲۵۰۰ متر مربع 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و حمل سنگ 1399/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و حمل سنگ 1399/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی 1399/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12