مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری - پایگاه سلامت غیر ضمیمه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نظافت مرکز آموزشی درمانی-خدمات نظافت بیمارستان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند شناور یدک کش conventional 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ـ خدمات نظافت مرکز آموزشی درمانی ـ خدمات نظافت معاونت ـ و 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات کارشناسی و عمومی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان - پروژه بازسازی مرکز جامع سلامت - پروژه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه UPS۱۶۰ (کا.وا.ا) و یک دستگاه UPS۱۲۰ (کا.وا.ا) - خدمات نظافت 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدمات مجموعه رفاهی و فرهنگی هتل 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مجموعه رفاهی و فرهنگی ـ خرید البسه پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه و مراکز تابعه ـ ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان ـ ازمایشگاه بیمارستان 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان ـ آزمایشگاه بیمارستان ـ تصویربرداری بیمارستان و 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مشارکتی واحد آزمایشگاه 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه واحد آزمایشگاه بیمارستان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مشارکتی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری 1400/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13