مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهسازی پیاده رو و فضای ضلع جنوبی بلوار 1398/10/02 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1398/09/25 رجوع به آگهی
نگهداری کلیه پارکها و همچنین فضای سبز تعدادی از میادین و بلوارهای سطح شهر 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی پیاده رو و فضای ضلع جنوبی بلوار 1398/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی پیاده رو و فضای ضلع جنوبی بلوار 1398/09/10 رجوع به آگهی
انتخاب حسابرسان مستقل شورای اسلامی شهر جهت انجام حسابرسی سال 1398 1398/08/14 رجوع به آگهی
انجام حسابرسی سال 1398 1398/07/25 رجوع به آگهی
انتخاب حسابرسان مستقل شورای اسلامی شهر جهت انجام حسابرسی سال 1398 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات محوطه سازی و بهسازی پارک 1398/06/14 رجوع به آگهی
تهیه طرح تفصیلی شهر برابر شرایط پیوست از طریق مناقصه عمومی 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14