کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406683 مناقصه واگذاری تامین ، ساخت ، نصب و تست خط لوله 12 اینچ خط سرریز تیکنر کنسانتره استان تهران، استان کرمان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406623 مناقصه اجرای سیستم مانیتورینگ و دیسپاچینگ شامل خرید نصب، راه اندازی و اجرا، آموزش و پشتیبانی سامانه معدنکاری هوشمند استان تهران، استان کرمان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406566 مناقصه واگذاری ترمیم و در صورت نیاز تعویض عایق ها و ورق های بدنه CHAMBER DUST GCT BALLOONDUCT کوره های کنورتر انجام تعمیرات اساسی بخش های مختلف GCT کوره های کنورتر از قبیل ساخت و تعویض دریچه های بازدی... استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405356 مناقصه واگذاری ترمیم و در صورت نیاز تعویض عایق ها و ورق های بدنه CHAMBER DUST GCT BALLOONDUCT کوره های کنورتر انجام تعمیرات اساسی بخش های مختلف GCT کوره های کنورتر از قبیل ساخت و تعویض دریچه های بازدی... استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405012 مناقصه انجام عملیات حفاری چاه های پمپاژ و مشاهده ای انجام آزمون های مورد نیاز استان کرمان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7392446 مناقصه ترمیم و در صورت نیاز تعویض عایق ها و ورق های بدنه CHAMBER DUST GCT BALLOONDUCT کوره های کنورتر انجام تعمیرات اساسی بخش های مختلف GCT کوره های کنورتر از قبیل ساخت و تعویض دریچه های استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392440 مناقصه اجرای سیستم مانیتورینگ و دیسپاچینگ شامل خرید نصب، راه اندازی و اجرا، آموزش و پشتیبانی سامانه معدنکاری هوشمند استان تهران، استان کرمان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392437 مناقصه واگذاری تامین، ساخت، نصب و تست خط لوله 12 اینچ خط سرریز تیکنر کنسانتره کارخانه استان تهران، استان کرمان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392425 مناقصه انجام عملیات حفاری چاه های پمپاژ و مشاهده ای، انجام آزمون های مورد نیاز و تجهیز گمانه ها به پیزومترهای تار مرتعش استان کرمان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7386201 مناقصه تامین، ساخت، نصب و تست خط لوله 12 اینچ خط سرریز تیکنرکنسانتره کارخانه فلوتاسیون سرباره مجتمع مس به صورت PC استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384901 مناقصه انجام عملیات استخراج و حمل ماده معدنی استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384894 مناقصه انجام کلیه عملیات آبپاشی و گریدرزنی (تسطیح و رگلاژ) سطح جاده های معدن استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384893 مناقصه انجام عملیات استخراج و حمل ماده معدنی استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384891 مناقصه واگذاری راه اندازی، راهبری، سرویس ، بازرسی ، تعمیر و نگهداری سیستمهای اعلام و اطفای حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استان تهران، استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384695 مناقصه ترمیم و در صورت نیاز تعویض عایق ها و ورق های بدنه کوره های کنوتر انجام تعمیرات اساسی بخش های مختلف کوره استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384562 مناقصه 40,000 (Forty thousand) MT +/- 10% in Seller's option استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384456 مناقصه درخواست انعقاد قرارداد برای ترمیم و در صورت نیاز تعویض ورق ها و عایق های مربوط به TOP GCT& DUST CHAMBER و بالون داکت کنورترها، تعمیر و در صورت نیاز تعویض ناودانی ها و ابروهای سقف بخش های مختلف استان کرمان 1402/09/08 1402/09/19
7383832 مناقصه اجرای سیستم مانیتورینگ و دیسپاچینگ شامل خرید، نصب، راهاندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه معدنکاری هوشمند استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7380424 مناقصه طراحی ،تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 25 تن در ناحیه ریخته گری کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380422 مناقصه تامین مصالح و ساخت سوله انبار استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 177