مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی بهره برداران جهت مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه... 1397/11/30 1397/12/19
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی بهره برداران جهت مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلندمدت تصفیه... 1397/11/30 1397/12/19
خرید(تهیه و حمل به محل تصفیه خانه ) پلی الکترولیت کاتیونی به مقدار 50 تن 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح ترمیم و بهسازی مخزن 30 هزار مترمکعبی - اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضل... 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب 1397/11/16 1397/11/21
بارگیری حمل و باراندازی و تخلیه 4 دستگاه بلوئر هوادهی و هاضم و خرید (بارگیری حمل و بار اندازی و تخلی... 1397/11/13 1397/11/16
خرید بارگیری حمل و بار اندازی و تخلیه کلرور فریک 1397/11/13 1397/11/17
خرید (بارگیری حمل و باراندازی و تخلیه) کلرورفریک 1397/11/11 1397/11/17
خرید (بارگیری، حمل و باراندازی و تخلیه) چهار دستگاه بلوئر هوایی و هاضم ـ خرید(بارگیری حمل و بارانداز... 1397/11/11 رجوع به آگهی
اجرای عملیات حصار کشی و احداث حوضچه های سرچاه - اجرای عملیات اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب به صو... 1397/11/10 1397/11/13
صفحه 1 از 115