مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای خط توزیع اصلی مخزن مسکن 1389/10/20 1389/10/28
فراخوان ارزیابی توان تهیه مصالح و اجرای مخزن 5000 متر مکعبی کامپوزیتی 1389/10/18 1389/10/21
خرید و تحویل 31 عدد شیر پروانه ای فلنجدار 1389/10/13 1389/10/22
خرید و تحویل 62700 عدد اتصالات پلی اتیلن 1389/10/13 1389/10/22
خرید و تحویل 20000 عدد دریچه کنتور آب و لوله محفظه شیر انشعاب 1389/10/13 1389/10/22
خرید و تحویل 678 عدد اتصالات چدن داکتیل 1389/10/13 1389/10/21
خرید 4000 متر مانیسمان بدون درز 6 اینچ 1389/10/13 1389/10/21
خرید و تحویل 31 عدد شیر پروانه ای فلنجدار 1389/10/12 1389/10/22
خرید مانیسمان بدون درز 6 اینچ 1389/10/11 1389/10/22
خرید و تحویل 20000 عدد دریچه کنتور آب و لوله محفظه شیر انشعاب 1389/10/11 1389/10/22
صفحه 3 از 96