مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات حفر سه حلقه چاه به عمق 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای خط انتقال آب 1389/08/22 1389/09/02
خرید و تحویل 43550 متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 1389/08/22 1389/09/06
واگذاری اجرای عملیات حفر سه حلقه چاه 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای عملیات احداث مخزن زمینی 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای خط توزیع اصلی اراضی مسکن مهر 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای عملیات حفر دو حلقه چاه 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای عملیات حفر 4 حلقه چاه 1389/08/22 1389/09/02
واگذاری اجرای عملیات حفر سه حلقه چاه به عمق 1389/08/20 1389/09/02
واگذاری اجرای عملیات احداث مخزن زمینی 5000 مترمکعبی 1389/08/20 1389/09/02
صفحه 7 از 96