مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث مرکز بهداشتی درمانی 1389/11/17 رجوع به آگهی
خرید دیزل ژنراتور 1389/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور طبخ و توزیع غذا 1389/11/09 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه آسانسور نفر بر 1389/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1389/10/01 1389/10/12
خرید یک دستگاه دیزل ژناتور 1389/09/28 1389/10/12
واگذاری امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1389/09/20 1389/09/30
خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات Data Storage 1389/09/09 1389/09/18
خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه استرس اکوکاردیوگرافی 1389/09/08 1389/09/18
خرید، حمل نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات data storage 1389/09/08 1389/09/08
صفحه 61 از 66