مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1389/07/03 1389/07/14
واگذاری امور نظافت 1389/06/18 1389/06/28
واگذاری امور خدماتی 1389/06/16 1389/06/24
امور بیماربری 1389/06/01 1389/06/16
واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1389/06/01 1389/06/16
امور نظافت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بصورت حجم کار 1389/05/11 1389/05/27
تهیه و توزیع ایمپلنتهای کاشتنی بیماران بستری 1389/04/29 1389/05/14
واگذاری امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات مرکز آموزشی درمانی ا 1389/04/29 1389/05/14
واگذاری امور خدماتی 1389/04/26 1389/05/11
تهیه طبخ و توزیع غذا 1389/04/12 1389/04/28
صفحه 61 از 64