مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات پاسخ گویی به تلفن و نگهداری و نظافت اماکن 1391/12/14 1391/12/19
مناقصه واگذاری تبدیل 2 دستگاه واگن مسافری SGP به واگن مولد برق 660 ولت 1391/10/27 1391/11/07
مناقصه واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها 1391/10/27 1391/11/07
مناقصه واگذاری خدمات فنی در سیر، نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه شش رام ریل باس در مسیرها 1391/10/27 1391/11/07
مناقصه واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها در مشهد و نواحی سیر قطار 1391/10/27 1391/11/07
مناقصه خرید تعداد 50.000 عدد لنت ترمز اکسپرس واگن مسافری 1391/10/27 1391/11/07
مناقصه واگذاری جابجایی کارکنان کارفرما و حمل و نقل بار همچنین انجام خدمات نامه رسانی 1391/10/17 1391/10/24
مناقصه خرید تعداد 50 عدد محور اکسپرس واگن های مسافری 1391/10/17 1391/10/27
مناقصه واگذاری انجام بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنها 1391/10/17 1391/10/27
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات سیستم ترمز واگنهای مسافری و المانهای مربوطه 1391/10/16 1391/10/27
مناقصه واگذاری انجام خدمات آب گیری واگن های مسافری در ایستگاه راه آهن 1391/10/12 1391/10/18
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و تعمیرات جاری، ویژه و اساسی 7 رام ترنست 6 سالنه 1391/10/05 1391/10/16
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات سنگین، نیمه سنگین، سبک و ویژه بوژی، قلاب کشش، تامپون،.. 1391/10/05 1391/10/16
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و تعمیرات جاری، ویژه و اساسی 6 رام ترنست 4 سالنه 1391/10/05 1391/10/16
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی شاسی و بدنه واگن ها 1391/10/05 1391/10/16
مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پابند راست واگن مسافری 1391/09/29 1391/10/10
مناقصه خرید تعداد 50 عدد اواپراتور واگن مسافری 1391/09/29 1391/10/10
مناقصه واگذاری نگهداری، بازدید، سرویس و تعمیرات جک ها و جرثقیل های مستقر 1391/09/27 1391/10/07
مناقصه واگذاری انجام عملیات احداث چاله سرویس بتنی و اجرای پوشش سقف روی آن برای تعمیرات ترن 1391/09/25 1391/10/06
مناقصه خرید پنجاه هزار عدد کفش ترمز دانمارکی واگن های مسافری 1391/09/25 1391/10/06
صفحه 1 از 29