مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات پاسخ گویی به تلفن و نگهداری و نظافت اماکن 1391/12/14 1391/12/19
واگذاری تبدیل 2 دستگاه واگن مسافری SGP به واگن مولد برق 660 ولت 1391/10/27 1391/11/07
واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها 1391/10/27 1391/11/07
واگذاری خدمات فنی در سیر، نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه شش رام ریل باس در مسیرها 1391/10/27 1391/11/07
واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها در مشهد و نواحی سیر قطار 1391/10/27 1391/11/07
خرید تعداد 50.000 عدد لنت ترمز اکسپرس واگن مسافری 1391/10/27 1391/11/07
واگذاری جابجایی کارکنان کارفرما و حمل و نقل بار همچنین انجام خدمات نامه رسانی 1391/10/17 1391/10/24
خرید تعداد 50 عدد محور اکسپرس واگن های مسافری 1391/10/17 1391/10/27
واگذاری انجام بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنها 1391/10/17 1391/10/27
واگذاری انجام تعمیرات سیستم ترمز واگنهای مسافری و المانهای مربوطه 1391/10/16 1391/10/27
صفحه 1 از 57