مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات عمومی ایستگاههای راه آهن 1391/04/28 1391/05/04
خرید پنجاه هزار عدد کفش ترمز دانمارکی 1391/04/29 1391/05/08
بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها در تبریز و نواحی 1391/04/29 1391/05/08
واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن ها 1391/04/28 1391/05/08
واگذاری بازدید و تعمیرات جاری و اضطراری زیر شاسی واگن 1391/04/28 1391/05/08
انجام خدمات عمومی ایستگاههای راه آهن 1391/04/26 1391/05/04
واگذاری ارائه خدمات کمکهای اولیه پزشکی 1391/04/21 1391/04/31
واگذاری سم پاشی و ضد عفونی نمودن واگن های مسافری و اماکن 1391/04/01 1391/04/10
واگذاری انجام خدمات اطلاع رسانی - کنترل بلیت و رهنمون مسافر 1391/03/30 1391/04/07
واگذاری انجام خدمات سرویس و نگهداری تعداد 10 دستگاه X-RAY مستقر در ایستگاه 1391/03/22 1391/04/03
صفحه 4 از 57