مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات جابه جایی روزانه مسافرین قطارهای مسافری از ایستگاه 1391/03/21 1391/04/03
واگذاری ارائه خدمات کمکهای اولیه پزشکی در ایستگاه 1391/03/20 1391/03/27
واگذاری انجام خدمات عمومی ایستگاههای راه آهن 1391/03/18 1391/03/28
واگذاری انجام خدمات نظارت بر تجهیز رستوران و کوپه سرویس قطارهای مسافری 1391/03/18 1391/03/28
واگذاری انجام خدمات نظافت ، شستشو و پاکسازی روزانه 1391/03/17 1391/03/27
واگذاری انجام خدمات تعمیر و نگهداری موتورخانه 1391/03/09 1391/03/21
واگذاری نظارت بر تعمیرات جاری و اساسی، راهبری فنی قطارهای خود کشش، تامین خدمات 1391/03/08 1391/03/20
واگذاری انجام خدمات نظافت و شستشوی ساختمان 1391/03/01 1391/03/07
1391/02/19 1391/02/27
واگذاری خدمات اطلاع رسانی - کنترل بلیت - رهنمون مسافر و مدیریت و رسیدگی به امور مسجد 1391/02/18 1391/02/27
صفحه 5 از 57