مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات جابه جایی روزانه مسافرین قطارهای مسافری 1391/02/18 1391/02/27
واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تعداد 10 دستگاه X-RAY مستقر در ایستگاه 1391/02/18 1391/02/28
واگذاری انجام خدمات مربوط به نظارت بر آماده سازی و تجهیز رستوران و کوپه سرویس قطارها 1391/02/16 1391/02/26
خرید 2500 عدد انواع بانداژ واگنهای مسافری 1391/02/11 1391/02/20
خرید 2500 عدد انواع بانداژ واگنهای مسافری 1391/02/10 1391/02/20
واگذاری انجام خدمات عمومی ایستگاه ها 1391/01/30 1391/02/10
واگذاری انجام خدمات عمومی ایستگاه های راه آهن 1391/01/29 1391/02/10
واگذاری انجام خدمات تعمیر و نگهداری ایستگاه راه آهن 1391/01/28 1391/02/09
واگذاری انجام خدمات عمومی ایستگاههای راه آهن 1391/01/26 1391/02/05
واگذاری انجام خدمات عمومی ایستگاههای راه آهن 1391/01/24 1391/02/03
صفحه 6 از 57