مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات شستشو و جرمگیری بدنه خارجی واگنهای مسافری 1390/10/21 1390/11/03
واگذاری تعمیرات جاری شش رام و راهبری فنی 5 رام ریل باس ارم چهار واگنه 1390/10/19 1390/10/28
واگذاری خدمات فنی در سیر، نگهداری و تعمیرات واگنهای مولد برق 660 ولت، مترویی و نیم مولد 1390/10/13 1390/10/25
واگذاری تعمیر و بازسازی مجموعه ها و قطعات خودکشش ها در کارگاه 1390/10/13 1390/10/25
واگذاری انجام رویه کوبی و تعمیرات ویژه درودگری واگنهای مسافری 1390/10/13 1390/10/25
واگذاری انجام خدمات نظافتی واگنهای منفصلی - متصلی و متوقف در ایستگاه 1390/10/01 1390/10/13
واگذاری خدمات حمل و نقل و جابه جایی بار و کارکنان کارفرما و نامه رسانی 1390/09/26 1390/10/06
واگذاری انجام خدمات تامین و نصب اقلام تجهیزی واگن های مسافری 1390/09/16 1390/09/23
واگذاری رنگ آمیزی واگن های مسافری 1390/08/28 1390/09/08
واگذاری تعمیرات جاری شش رام و راهبری فنی 5 رام ریل باس ارم چهار واگنه در مسیر 1390/08/25 1390/09/05
صفحه 8 از 57