مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 35000 عدد لنت ترمز چپ و راست واگنهای اکسپرس 1390/08/25 1390/09/05
واگذاری انجام بررسی و کنترل وضعیت تجهیزات قطارهای خودکشش 1390/08/25 1390/09/05
واگذاری تعمیرات سیستم ترمز واگن های مسافری و المانهای مربوطه در کارگاه ها 1390/08/17 1390/08/28
واگذاری خدمات آبگیری واگنهای مسافری 1390/08/05 1390/08/11
واگذاری خدمات شستشوی و جرمگیری بدنه خارجی واگنهای مسافری 1390/08/05 1390/08/11
واگذاری نظارت فنی بر تعمیرات جاری و اساسی، راهبری فنی قطارها 1390/08/02 1390/08/11
واگذاری خدمات فنی در سیر و تعمیرات و نگهداری برق و روشنایی واگن 1390/07/12 1390/07/23
واگذاری تعمیرات جاری داخلی واگن های آلمانی 1390/07/12 1390/07/23
واگذاری انجام تعمیرات و راهبری برق و روشنایی واگنها 1390/07/12 1390/07/23
واگذاری انجام امور فنی وترمز بانی قطارهای مسافری 1390/07/12 1390/07/23
صفحه 9 از 57