مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974599 مناقصه خرید سیم مسی و تجهیزات سیستم زمین توسعه پست 1401/09/02 1401/09/05
5962447 مناقصه خرید سیم مسی و تجهیزات سیستم زمین توسعه پست 1401/08/29 1401/09/05
5958523 مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی و انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه اتو ترانس 1401/08/28 1401/09/02
5952246 مناقصه خرید 15 کیلومتر سیم محافظ هوایی خط 132کیلووات 1401/08/25 1401/08/26
5945860 مناقصه خرید پانزده کیلومتر سیم محافظ هوایی خط132 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/26
5939062 مناقصه خرید 15 کیلومتر سیم محافظ هوایی خط 132کیلووات 1401/08/22 1401/08/26
5927066 مناقصه آداپتاسیون کلیدهای 20 کیلوولت نیمه روغنی 1401/08/17 1401/08/18
5925412 مناقصه انجام عملیات تعویض ترانس 1401/08/17 1401/08/18
5920654 مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساختمانی کامل فونداسیون ها و تهیه و تامین و نصب کامل برج های خط 400 کیلوولت 1401/08/16 1401/08/21
5911748 مناقصه خرید 6 دستگاه سرور 1401/08/14 1401/08/15
5911587 مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی 1401/08/14 1401/08/15
5901535 مناقصه خرید 6 دستگاه سرور 1401/08/10 1401/08/15
5901018 مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی 1401/08/10 1401/08/15
5894390 مناقصه تامین نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی 1401/08/08 1401/08/09
5892709 مناقصه خرید و نصب و راه انـدازی تجهیزات مخابراتی پست 63/230 کیلو ولت 1401/08/08 1401/08/09
5862747 مناقصه خرید و نصب و راه انـدازی تجهیزات مخابراتی پست 63/230 کیلو ولت 1401/08/04 1401/08/09
5847925 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور سیار 170 کیلوولت آمپر 1401/08/03 1401/08/04
5804504 مناقصه طراحی تامین و حمل کالا مصالح و تجهیزات اجرای کارهای ساختمانی نصب تست و راه اندازی جهت احداث یک دستگاه پست سیار 20/63 کیلوولت 1401/07/25 رجوع به آگهی
5794109 مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی دیجیتالی 1401/07/23 1401/07/25
5777951 مناقصه خرید رله های حفاظتی و کنترلی دیجیتالی 1401/07/20 1401/07/25
صفحه 1 از 51