کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7391670 مناقصه خرید مقره شیشه ای برای خط 400 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/09/11 1402/09/15
7380451 مناقصه خرید مقره شیشه ای برای خط 400 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7372441 مناقصه خرید یراق آلات خط 400 کیلو ولت استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/15
7367444 مناقصه اصلاح و بهینه سازی ارتباطات الکترونیکی ترانس T6پست 230 کیلوولت شرکت برق استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/06
7366594 مناقصه اصلاح و بهینه سازی ارتباطات الکترونیکی ترانس T6 پست 230 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/06
7356079 مناقصه واگذاری اصلاح و بهینه سازی ارتباطات الکترونیکی ترانس T6 پست 230 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/08/30 1402/09/06
7295326 مناقصه خرید 300 دستگاه MC به همراه تست بلاکهای جریانی و ولتاژی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/09/01
7247060 مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث فاز یک پست 20/132/230 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/08/07 رجوع به آگهی
7195961 مناقصه خرید سیم هادی خط 400 کیلوولت دو مداره و ورود و خروج خط 400 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7162179 مناقصه برای تامین بخشی از نیاز مالی خرید تجهیزات پست 400/230 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/07/16 1402/07/25
7153268 مناقصه تامین بخشی از نیاز مالی خرید تجهیزات پست 400/230 کیلو ولت ارومیه و احداث خط 400 کیلو ولت استان آذربایجان غربی 1402/07/13 1402/07/15
7152148 مناقصه واگذاری خرید ، نصب و تست و راه اندازی بخش 132 کیلوولت پست شهرک استان آذربایجان شرقی 1402/07/12 1402/07/13
7109449 مناقصه واگذاری خرید ، نصب و تست و راه اندازی بخش 132 کیلوولت پست استان آذربایجان شرقی 1402/07/08 1402/07/13
7092504 مناقصه تهیه و تامین یراق آلات و ملحقات خط چهار مداره 63/230 کیلوولت انشعاب استان آذربایجان شرقی 1402/07/05 رجوع به آگهی
6961679 مناقصه خرید یک دستگاه فیدر خانه 20 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/06/05 1402/06/07
6958018 مناقصه خرید تابلوهای 20 کیلوولت جهت پست ها استان آذربایجان شرقی 1402/06/04 1402/06/05
6941948 مناقصه خرید تابلوهای 20 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/06/01 1402/06/05
6941341 مناقصه خرید یک دستگاه فیدر خانه 20 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/06/01 1402/06/07
6840457 مناقصه احداث ساختمان کنترلی پست 132/20 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/05/04 1402/05/14
6829499 مناقصه واگذاری خرید، نصب و تست و راه اندازی بخش 132 کیلوولت پست استان آذربایجان شرقی 1402/05/01 1402/05/03
صفحه 1 از 55