مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای 1396/04/18 1396/04/25
طرح و ساخت شبکه آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد حاجیلر چای 1396/04/17 1396/04/25
خرید (تامین) ادواتالگویی درطرح کشاورزی حفاظتی 1396/04/10 1396/04/10
احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی علویان و ... 1396/04/04 1396/04/11
خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف 1396/03/30 1396/04/07
خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف 1396/03/30 1396/04/07
احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و .... 1396/03/18 1396/03/23
احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و .... 1396/03/17 1396/03/23
خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE80 و PE100 در سایزهای مختلف 1396/03/10 1396/03/18
خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE80 و PE100 در سایزهای مختلف 1396/03/09 1396/03/18
صفحه 6 از 23