مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تکمیل ساختمان و محوطه دادسرای عمومی و انقلاب 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل ساختمان و محوطه دادسرای عمومی و انقلاب 1398/10/03 رجوع به آگهی
احداث ساختمان دادگستری 1398/02/23 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی احداث ساختمان و محوطه دادگستری 1398/02/22 1398/02/29
احداث ساختمان و محوطه دادگستری 1398/02/12 1398/02/18
احداث ساختمان و محوطه دادگستری 1398/02/11 1398/02/18
واگذاری پروژه احداث دادگستری 1397/07/02 1397/07/10
واگذاری تکمیل ساختمان و محوطه سازی 1394/03/26 1394/03/31
واگذاری تکمیل ساختمان 1394/02/29 1394/03/04
واگذاری تکمیل ساختمان 1394/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2