مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای خرید و تخریب و بازسازی جداول 1400/10/25 1400/11/05
مناقصه اجرای عملیات حمل پسماند (زباله) از محل ایستگاه انتقال زباله شهرداری 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب و بازسازی جدول های شهرک ها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز دوم جدولگذاری تفکیکی های قدیم سطح شهر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز سوم احداث سینمای شهر 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه احداث فرهنگسرا 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه اجرای خرید و تخریب و بازسازی جداول خیابان 1400/10/18 1400/11/05
مناقصه تخریب و بازسازی جدول ها 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز چهارم احداث سایت آرامستان 1400/10/11 1400/10/22
مناقصه پروژه فاز چهارم احداث فرهنگسرا 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه فاز اول احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی 1400/10/11 1400/10/25
مناقصه پروژه فاز سوم لکه گیری آسفالت معابر با اجرای کاتر در مناطق سه گانه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز سوم احداث سینما 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز چهارم احداث سایت آرامستان 1400/10/05 1400/10/22
مناقصه اجرای پروژه فاز سوم احداث سینمای شهر 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای فاز دوم احداث پارکینگ عمومی در پویینک شامل تکمیل ساختمان اداری و محوطه سازی پارکینگ 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه اجرای پروژه فاز دوم کفپوش معابر سه گانه 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه اجرای پروژه فاز چهارم احداث سکوی بارگیری زباله 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکینگ عمومی شامل تکمیل ساختمان اداری و محوطه سازی پارکینگ 1400/09/23 1400/10/08
مناقصه پروژه فاز سوم لکه گیری آسفالت معابر با اجرای کاتر در مناطق 1400/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 57