مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه بهسازی سیستم هدایت آب های سطحی و اجرای مبلمان مرکز شهر 1396/07/23 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخ... 1396/05/03 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز 1396/04/20 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی 1396/04/13 رجوع به آگهی
اجرای پیاده روسازی و جدول کانیوو و آسفالت 1395/11/06 رجوع به آگهی
خرید زمین جهت راه اندازی سیاست زباله در حریم شهر 1395/05/23 1395/05/30
خرید زمین جهت راه اندازی سیاست زباله در حریم شهرو... 1395/05/11 1395/05/18
خرید زمین جهت راه اندازی سیاست زباله در حریم شهر 1395/05/04 1395/05/18
واگذاری انجام امور مربوط به فضای سبز، واگذاری امور خدمات شهری و... 1395/04/28 1395/05/02
واگذاری انجام امور مربوط به فضای سبز، واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و... 1395/04/19 1395/04/24
صفحه 6 از 14