مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدماتی وتنظیفاتی پستهای استان 1400/10/30 1400/11/02
مناقصه انجام امور خدماتی وتنظیفاتی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای استان 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید انواع تیر سیمانی چهارگوش 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید شش(6) دستگاه رله دیستانس جهت بهینه سازی سیستم حفاظت خطوط انتقال استان 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه خرید 37 دستگاه ترانسفورماتور جریان 230CT کیلوولت و 6 دستگاه ترانس جریان 63 کیلوولت 1400/10/18 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 37 دستگاه ترانسفورماتور جریان 230 کیلوولت 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه خرید 37 دستگاه ترانسفورماتور جریان 230CT کیلوولت و 6 دستگاه ترانس جریان 63 کیلوولت 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور 90 مگاولت آمپر 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه تامین هادی پر ظرفیت طرح افزایش ظرفیت توان انتقالی خطوط موجود شبکه انتقال و فوق توزیع 1400/10/07 1400/10/07
مناقصه خرید دو دستگاه رله دیفرانسیل باسبار 34-1400 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه تامین ۱۴.۵۹۵ تن هادی پر ظرفیت 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستها 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های استان کرمانشاه بصورت حجمی در 50 مکان 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای استان 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه تامین تجهیزات وعملیات اجرایی توسعه سیستم اسکادا در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع (WRDC) 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی توسعه سیستم اسکادا در مرکز دیسپاچینگ 1400/09/25 1400/09/27
مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات بهره برداری 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی 1400/09/25 1400/10/01
صفحه 1 از 81