مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها 1398/10/30 رجوع به آگهی
خرید کلیه تجهیزات و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت 1398/10/29 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های استان 1398/10/29 رجوع به آگهی
خرید کلیه تجهیزات و نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلوولت 1398/10/23 1398/10/28
اجرای عملیات ساختمانی فوندانسیون - تامین تجهیزات و عملیات اجرای خط 400 کیلو ولت 1398/10/24 1398/10/28
تامین تجهیزات و عملیات اجرایی خط 400 کیلوولت 1398/10/23 1398/10/28
خرید کلیه تجهیزات و نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلوولت 1398/10/22 1398/10/28
انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ و تجهیزات مربوط به 32 ایستگاه انت... 1398/10/16 رجوع به آگهی
انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ و تجهیزات مربوط به 32 ایستگاه انت... 1398/10/15 رجوع به آگهی
خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت 1398/10/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 116