مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، تست، نصب و راه اندازی تجهیزات نوری 1388/08/13 1388/08/28
عملیات تهیه تجهیزات و احداث کابل خطوط انتقال نیرو 1388/08/13 1388/08/28
1388/08/02 1388/08/17
انجام امور خدماتی، تنظیفاتی، فضای سبز، 1388/08/02 1388/08/17
انجام امور خدماتی، تنظیفاتی، فضای سبز، اپراتوری، تلفنخانه ساختمان مرکزی 1388/08/02 1388/08/17
انجام امور خدماتی، تنظیفاتی، فضای سبز، اپراتوری، تلفنخانه ساختمان مرکزی 1388/07/29 1388/08/14
خرید 30 دستگاه شارژ و 60 عدد باتری سیلد اسید 1388/07/27 1388/08/12
خرید 30 دستگاه شارژ و 60 عدد باتری سیلد اسید 1388/07/26 1388/08/11
خرید 5 دستگاه رله دیستانس 1388/07/19 1388/08/04
خرید 5 دستگاه رله دیستانس 1388/07/18 1388/08/03
صفحه 107 از 122