مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 2 دستگاه بریکر 230 کیلوولت, ده دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت به همراه... 1398/02/21 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه بریکر 230 کیلوولت, 10 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت به همراه... 1398/02/18 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه بریکر 230 کیلوولت, 10 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت به همراه... 1398/02/17 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و عملیات اجرایی واریانت خط 63 کیلوولت 1398/02/15 1398/02/15
خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلوولت ساخت داخل کشور 1398/02/11 1398/02/15
خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلوولت 1398/02/11 1398/02/15
خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی لینکس lynx و محافظ مغزی کاناری خط انتقال 63 کیلو ولت 1398/02/11 1398/02/15
خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلوولت ساخت داخل کشور 1398/02/10 1398/02/15
خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی لینکس lynx و محافظ مغزی کاناری خط انتقال 63 کیلو ولت 1398/02/10 1398/02/15
خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی لینکس و مغزی کاناری خط 63 کیلوولت 1398/02/09 1398/02/15
صفحه 3 از 108