مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری، تاسیسات و تجهیزات شرکت در استان ها 1398/01/31 1398/02/04
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت در استانها 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت 1398/01/24 1398/01/24
خرید حمل تست و راه اندازی دو دستگاه پست 63/20 کیلوولت 1398/01/22 1398/01/27
خرید، حمل، تست و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 63/20 کیلولوت 1398/01/22 1398/01/27
خرید، حمل، تست و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 63/20 کیلولوت 1398/01/21 رجوع به آگهی
خرید 15 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 57 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت ارت دار و بدون ارت موتوری 1398/01/20 رجوع به آگهی
خرید 15 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 57 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت ارت دار و بدون ارت موتوری 1398/01/19 رجوع به آگهی
اصلاح و اجرای فونداسیون های باقیمانده خط 230 کیلوولت 1398/01/06 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 107