مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، نصب، تست و راه اندازی 4 دستگاه پست 63/20 کیلوولت سیار 1399/02/23 1399/02/25
عملیات زهکشی و احداث حدود 950 متر طول کانال روباز با مقاطع مختلف جهت هدایت آب های سطحی در پست 230 کی... 1399/02/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه ترانسفورماتور زمین مور دنیاز پست « 63 / 132 / 400 کیلوولت سر... 1399/02/25
خرید، نصب، تست و راه اندازی 4 دستگاه پست 20/63 کیلوولت سیار 1399/02/22 1399/02/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث 5230 متر شبکه ف م و 720 متر شبکه ف ض و نصب... 1399/02/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 98/09: ترمیم و اصلاح 10050 متر شبکه ف م هوایی جه... 1399/02/25
خرید، نصب، تست و راه اندازی 4 دستگاه پست 63/20 کیلوولت سیار 1399/02/21 1399/02/24
واگذاری عملیات زهکشی و احداث حدود 950 متر طول کانال رو باز با مقاطع مختلف جهت هدایت آب های سطحی 1399/02/21 1399/02/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یراق آلات جهت موجودی انبار مرکزی(64-98) 1399/02/23
خرید، نصب، تست و راه اندازی 4 دستگاه پست 63/20 کیلوولت سیار 1399/02/20 1399/02/24
صفحه 4 از 123