مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات و اجرای اتصالات 63 و 230 کیلوولت-احداث کامل (اعم از خرید و اجرا) اتصالات 63 و 230 کیلو... 1398/04/26 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و اجرای اتصالات 63 و 230 کیلوولت به طول 5/5 کیلومتر - احداث کامل (اعم از خرید و اجرا)... 1398/04/25 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و اجرای اتصالات 63 و 230 کیلو ولت چهارمین شهید محراب ( شاهد) به طول 5/5 کیلومتر - احد... 1398/04/25 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و اجرای اتصالات 63 و 230 کیلو ولت پست 230 کیلوولت و احداث کامل ( اعم از خرید و اجرا)... 1398/04/25 1398/04/29
خرید 2 دستگاه بریکر 230 کیلوولت, ده دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت به همراه... 1398/04/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات بهره برداری از پستها 1398/04/12 1398/04/16
خدمات بهره برداری از پست ها 1398/04/12 1398/04/16
خرید 4 دستگاه انواع دکلهای 400 و 230 کیلوولت به همراه بدنه ها و لگهای اضافی 1398/04/05 1398/04/10
تامین کلیه برج ها، اجرای عملیات ساختمانی، احداث کامل فونداسیون ها و نصب کامل برج های خط 400 کیلو ولت... 1398/04/05 1398/04/09
تامین کلیه برج ها، اجرای عملیات ساختمانی، احداث کامل فونداسیون ها و نصب کامل برج های خط 400 کیلو ولت... 1398/04/04 1398/04/09
صفحه 5 از 113