مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ چینی و احداث دیوار حفاظتی در خطوط محدوده شهرستان جاسک(70-98) 1399/02/03
خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 6 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت 1399/01/24 1399/01/30
خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 6 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت 1399/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت برق منطقه ای غرب 1398/12/20 1398/12/27
انجام خدمات حمل و نقل سبک ـ انجام امور خدمات و نامه رسانی 1398/12/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت برق منطقه ای غرب به صورت حجمی و انجام امور خدمات و نامه رسانی شرکت بر... 1398/12/19 1398/12/27
خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 6 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت 1398/12/08 1398/12/10
واگذاری عملیات زهکشی و احداث حدود 950 متر طول کانال رو باز با مقاطع مختلف جهت هدایت آب های سطحی در پ... 1398/12/08 1398/12/10
خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 6 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت 1398/12/07 1398/12/10
تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 63/230کیلوولت 1398/12/07 1398/12/10
صفحه 6 از 123