مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 15 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 57 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت ارت دار و بدون ارت موتوری 1398/01/20 رجوع به آگهی
خرید 15 دستگاه بریکر 63 کیلوولت و 57 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت ارت دار و بدون ارت موتوری 1398/01/19 رجوع به آگهی
اصلاح و اجرای فونداسیون های باقیمانده خط 230 کیلوولت 1398/01/06 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت 1397/12/27 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت در استانها 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت 1397/12/26 رجوع به آگهی
فراخوان انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری در سه استان 1397/12/26 1398/01/15
واگذاری امور تنظیفاتی و نامه رسانی حوزه ستادی شرکت به صورت حجمی 1397/12/16 1397/12/16
انجام خدمات حمل و نقل سبک 1397/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیفاتی و نامه رسانی حوزه ستادی شرکت 1397/12/15 1397/12/16
صفحه 6 از 109