مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه لیفتراک با ظرفیت 3 تن گازوئیلی 1397/11/17 1397/11/24
خرید یکدستگاه لیفتراک با ظرفیت سه تن گازوئیلی 1397/11/16 1397/11/24
اجرای باقیمانده ساختمانی اتاق نگهبانی، احداث جاده دسترسی، ترمیم جداول و اجرای آسفالت محوطه پست 1397/11/14 1397/11/17
اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی اتاق نگهبانی, احداث جاده دسترسی ، ترمیم جداول و اجرای آسفالت محوطه پ... 1397/11/11 رجوع به آگهی
اجرای باقیمانده ساختمانی اتاق نگهبانی، احداث جاده دسترسی، ترمیم جداول و اجرای آسفالت محوطه پست 400/2... 1397/11/11 1397/11/17
اجرای عملیات باقیمانده ساختمانی اتاق نگهبانی, احداث جاده دسترسی محوطه پست 400/230 کیلوولت 1397/11/10 1397/11/17
واگذاری انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های انتقال و فوق توزیع در استان 1397/11/02 1397/11/03
واگذاری انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست های انتقال و فوق توزیع 1397/11/01 1397/11/03
امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای انتقال و فوق توزیع در استان 1397/10/30 1397/11/03
خرید، حمل، مونتاژ، تست و راه اندازی یکدستگاه پست 1397/10/27 1397/10/29
صفحه 7 از 108