مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نظارت کارگاهی تامین تجهیزات و اصلاح و توسعه باسبار 63 کیلوولت پست 230.63 کیلوولت 1398/02/09 رجوع به آگهی
خرید یراق آلات سیم هادی خط انتقال 63 کیلوولت 1398/02/09 رجوع به آگهی
نظارت کارگاهی تامین تجهیزات و اصلاح و توسعه با سیار 230/63 1398/02/09 1398/02/11
خرید، حمل، تست و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت 1398/02/04 1398/02/14
خرید ۱۵ دستگاه بریکر ۶۳ کیلوولت و ۵۷ دستگاه سکسیونر ۶۳ کیلوولت ارت دار و بدون ارت موتوری 1398/02/04 1398/02/07
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری، تاسیسات و تجهیزات شرکت در استان ها 1398/02/02 1398/02/04
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری، تاسیسات و تجهیزات شرکت در استان ها 1398/01/31 1398/02/04
انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری تاسیسات و تجهیزات شرکت در استانها 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت 1398/01/24 1398/01/24
خرید حمل تست و راه اندازی دو دستگاه پست 63/20 کیلوولت 1398/01/22 1398/01/27
صفحه 7 از 111