مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین نیروی انسانی و خرید خدمات امور پاراکلینیکی 1398/02/04 1398/02/09
واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه 1397/12/06 رجوع به آگهی
خرید خدمات امور پاراکلینیکی 1396/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات واحد لندری 1395/09/20 1395/09/20
خرید خدمات سرویس و نگهداری دستگاههای مرکز تلفن و مخابرات 1395/09/20 1395/09/20
خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ مرکزآموزشی درمانی 1395/06/16 1395/06/21
استعلام بازسازی و تعمیر اساسی ساختمانی و تاسیساتی CSR 1395/05/20 1395/05/24
واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان فیض 1395/05/20 1395/05/23
استعلام تعمیرات و بازسازی و اجرای عملیات ابنیه آسانسور ساختمان 1395/03/17 1395/03/19
خرید خدمات واحد CSR 1394/11/01 1394/11/06
صفحه 1 از 3