مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی مجتمع انبارها 1398/07/03 1398/07/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی مجتمع انبارهای کرج 1398/07/02 1398/07/09
حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی مجتمع انبارها 1398/07/02 1398/07/09
نگهبانی و حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی 1398/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی مجتمع انبارهای کرج 1398/06/12 1398/06/20
نگهبانی و حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی 1398/06/12 رجوع به آگهی
امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های خدمات عمومی مدیریت امور ماهیان خاویاری-واگذاری فعالیت های خدمات عمومی آبدارخانه و... 1398/02/11 1398/02/18
واگذاری فعالیت های خدمات عمومی 1398/02/11 1398/02/18
امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9