مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 10 دستگاه رونکار سطح ریل به همراه گریس و لوازم یدکی 1397/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل ریل -خرید, حمل, نصب و راه اندازی مسیر انتهایی خط و کفشک ترمز خط به همراه لوازم یدکی-خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامترهای شبکه برق و ...... 1397/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل ریل ـ خرید، حمل، نصب و راه اندازی سپر انتهایی خطـ خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامترهای شبکه برق بالاسری ـ و... 1397/09/25 1397/10/19
مناقصه خرید و حمل ریل -خرید, حمل, نصب و راه اندازی سیر انتهایی و کفشک ترمز خط به همراه لوازم یدکی-حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامترهای شبکه برق بالاسری و ..... 1397/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامترهای شبکه برق بالاسری 1397/09/25 1397/10/19
مناقصه انجام امور پشتیبانی به صورت حجمی 1397/09/05 1397/09/14
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 10 دستگاه روانکار سطح ریل به همراه گریس و لوازم یدکی 1397/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم خط دو قطار شهری (خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک جریان و خرید و حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه تست و جوش قابل حرکت روی خطوط ریلی به همراه قطعات یدکی و ....) 1397/08/13 1397/08/03
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه پروفیل نگار ریل غیر تماسی قابل حرکت روی خطوط ریلی به همراه قطعات یدکی سه ساله 1397/08/13 1397/08/23
مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی الکتریکی ناوگان 1397/08/13 1397/08/23
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 10 دستگاه روانکار سطح ریل به همراه گریس و لوازم یدکی 1397/08/13 1397/09/07
مناقصه خرید و حمل باتری سیلد اسید 1397/08/13 1397/09/07
مناقصه جمع آوری سوانح و مقابله با بحران، پایش و ارزیابی ایمنی، راهبری و ماشین آلات و امور مربوط به پایانه های خط یک و دو به صورت حجمی شرکت 1397/06/20 1397/07/04
مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی بیرینگ های FAG گیربکس و SKF ترکشن موتور ناوگان خط یک قطار شهری 1397/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی بوژی خط یک قطار شهری 1397/06/18 1397/07/18
مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی 12 دستگاه UPS 1397/06/18 1397/07/04
مناقصه انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی در ایستگاهها و پایانه ها و ساختمان مرکزی 1396/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی در ایستگاهها و پایانه ها و ساختمان مرکزی خط یک و خط دو به صورت حجمی و ... 1396/12/10 1396/12/11
مناقصه کارگزاری مدیدیت فضاهای تجاری خطوط قطار شهری 1396/01/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل یک دستگاه موتور دویتس درزین 1395/06/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13