مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری 1394/06/18 1394/06/28
مشارکت در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت 1393/12/04 1393/12/12
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و فرهنگی 1393/02/14 1393/02/22
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت زمین تنیس و والیبال بوستان ومجتمع تجاری و فرهنگی ... 1392/12/06 1392/12/14
فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری 1392/08/05 1392/08/13
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجموعه سوارکاری - مجتمع تفریحی اقامتی و پارکینگ 1391/09/11 1391/09/19
واگذاری مشارکت در ساخت پارکینگ طبقاتی 1389/03/17 1389/04/01
مشارکت در ساخت بازار گل 1389/03/02 1389/03/17
انجام مطالعات، طراحی، احداث و راه اندازی مرکز عمده فروشی شهر 1388/12/01 1388/12/16
انجام مطالعات - طراحی - احداث و راه اندازی پارک موضوعی 1388/11/11 1388/11/26
صفحه 1 از 1