مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ای تهیه حمل و نصب یک دستگاه پکیج چیلر با کندانسیون هوایی 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی گروه یک 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نقل و انتقال کارکنان 1400/10/29 1400/11/13
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هواپیمایی 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و نقل عمومی کارکنان 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات سرویس و نگهداری تاسسیات الکتریکی و مکانیکی 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه واگذاری انجام بازسازی و در سرویس قراردادن هواپیما، خرید و تعمیر تجهیزات زمینی، فرودگاهی و تامین سرمایه در گردش ناوگان هواپیمایی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان 1400/08/17 1400/08/25
مناقصه حمل و نقل عمومی کارکنان 1400/08/15 1400/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نظافت 1400/07/20 1400/08/05
مناقصه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی گروه 3 1400/06/24 1400/07/03
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1400/06/24 1400/07/03
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان 1400/06/24 1400/07/03
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان 1400/06/23 1400/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل عمومی 1400/06/22 1400/07/03
مناقصه نقل و انتقال کارکنان 1400/05/19 1400/05/30
مناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان 1400/05/18 1400/05/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای نقل و انتقال کارکنان 1400/04/29 1400/05/09
صفحه 1 از 22