مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات بازسازی، تعمیرات و توسعه گرمخانه - عملیات بازسازی و تعمیرات مرکز 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های باقیمانده عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی ـ عملیات بازپیرایی میدانگاه ـ عملیات ساماندهی و بازپیرایی میدانگاه 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب آسانسورهای مسافربری پروژه پارکینگ طبقاتی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی-عملیات اجرایی پروژه باغ راه 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه باغ - تکمیل زون 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه باغ راه: تکمیل زون و اقدام عاجل و احداث بخشی از محور اصلی 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه ـ اجرای عملیات توسعه ساختمان درمانگاه ـ اجرای یادمان شهدا 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی ساخت و نصب سازه رمپ مرکزی ساختمان ـ خرید، سنگ فرش و جدول سنگی گرانیت ـ عملیات متفرقه عمرانی و ابنیه پراکنده 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب آسانسورهای مسافربری پروژه پارکینگ طبقاتی - عملیات متفرقه عمرانی و ابنیه پراکنده 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی طراحی، ساخت و نصب سازه رمپ مرکزی ساختمان 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای پست برق پاساژ پایانه جدید - خرید پوشش آلومینیومی جهت تکمیل سقف ساختمان اصلی پایانه جدید 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب آسانسورهای مسافربری-تامین و تجهیزات برق و ..... 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث مددسرای بانوان - عملیات تأمین تجهیزات و اجرای سیستم مقابله با حریق شامل اعلام و اطفاء، تخلیه دود و پوشش مقاوم در برابر آتش پارکینگ طبقاتی -خرید و نصب آسانسورهای مسافربری پروژه پارک... 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث مددسرای بانوان - عملیات تأمین تجهیزات و اجرای سیستم مقابله با حریق شامل اعلام و اطفاء، تخلیه دود و پوشش مقاوم در برابر آتش پارکینگ طبقاتی -خرید و نصب آسانسورهای مسافربری پروژه پارک... 1399/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و تعمیرات ابنیه اداری و عملیات عمرانی پراکنده 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساماندهی و باز پیرانی میدان گاه بلوار ـ بازسازی و تعمیرات ابنیه اداری و عملیات عمرانی پراکنده (پروژه کوچک مقیاس) ـو.... 1399/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسانسورهای مسافربری پروژه پارکینگ 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی طراحی، ساخت و نصب سازه رمپ مرکزی ساختمان خانه شهر 1399/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی طراحی، ساخت و نصب سازه رمپ مرکزی ساختمان - عملیات احداث ساختمان پشتیبانی و مدیریت بحران - عملیات ساماندهی و بازپیرایی میدانگاه بلوار 1399/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی و تاسیسات حوزه علمیه -عملیات احداث و تکمیل اضافه اشکوب ساختمان رفاهی ستاد بحران 1399/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14