کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411062 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی 10باب منازل سازمانی آجری کارگری از پلاک 183 تا 192 استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/22
7411003 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی ایستگاه اصلی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/25
7407951 مناقصه بهسازی ایستگاه اصلی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/25
7407926 مناقصه تعمیرات اساسی 10 باب منازل سازمانی تخریبی آجری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/22
7407778 مناقصه خرید 4 قلم ادوات حفاظت کاتدی شامل کابل ،آند ضد خوردگی ، جعبه باند باکس استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/25
7404175 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم قطعات حفاظت کاتدی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/14 1402/09/25
7397316 مناقصه خرید 21 قلم ادوات ابزار دقیق (شامل کنترل کننده فشار، تقویت کننده های هوای الکترونیکی و نیوماتیکی) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/12 1402/09/21
7396159 مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری سواری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/12 رجوع به آگهی
7395502 مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق (شامل کنترل کننده فشار، تقویت کننده های هوای الکترونیکی و نیوماتیکی) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/12 1402/09/21
7395135 مناقصه واگذاری انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری وانت تک کابین و دو کابین بدون کمک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/12 1402/09/11
7394387 مناقصه خرید قطعات کمپرسور هوا استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/12 1402/09/11
7393399 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 21 قلم انواع پوزیشنرهای ابزار دقیقی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/11 1402/09/21
7381718 مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری وانت کمک دار ریچ و سوزوکی ویتارا استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7378657 مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مربوط به سیستم های ابزار دقیق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7378585 مناقصه واگذاری انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری وانت تک کابین و دو کابین بدون کمک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7378581 مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری سواری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7378580 مناقصه خرید 80 قلم قطعات کمپرسور هوا (کمپرسور برم وید - ویلیام جیمز و اینگر سورلند) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7378579 مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای استیجاری وانت کمک دار ریچ و سوزوکی ویتارا استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/11
7376435 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای استیجاری وانت تک کابین و دو کابین بدون کمک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/06 1402/09/11
7376221 مناقصه تعویض ونصب پنجره های UPVC درساختمان منازل، ادارات وتأسیسات استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/06 1402/09/09
صفحه 1 از 430