مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ۲۳ قلم فلنج و اتصالات 1400/10/29 1400/11/20
مناقصه خرید 23 قلم فلنج و اتصالات 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روتور کمپرسور گازی 1400/10/27 1400/11/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 53قلم قطعات پمپ 1400/10/26 1400/11/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 14قلم اتصالات فشار قوی 1400/10/26 1400/11/12
مناقصه خرید 23 قلم ادوات روشنایی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روتور کمپرسور گازی 1400/10/25 1400/11/20
مناقصه ( خرید الکتروپمپ رفت و برگشتی) 1400/10/25 1400/11/20
مناقصه خرید روتور کمپرسور گازی 1400/10/25 1400/12/11
مناقصه (خرید 26 قلم رله حرارتی) 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه خرید23 قلم ادوات روشنایی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 26 قلم رله حرارتی 1400/10/25 1400/11/20
مناقصه خرید ادوات اوتیس وبیکرهای UX 1400/10/23 1400/11/05
مناقصه خرید 73 قلم قطعات یدکی تلمبه 1400/10/22 1400/11/19
مناقصه ثبت کننده حرارتی 1400/10/22 1400/11/06
مناقصه ( خرید الکتروپمپ رفت و برگشتی) 1400/10/22 1400/11/19
مناقصه ادوات اوتیس بیکریUX 1400/10/21 1400/11/05
مناقصه ادوات جرقه زن سیستم کوره ها وتوربین ها 1400/10/21 1400/11/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خریددوربین حرارتی جلیقه ضدگلوله 1400/10/21 1400/11/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خریدرله های الکترونیکی 1400/10/21 1400/11/05
صفحه 1 از 366