مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات برقی SIEMENS مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/03/04 1392/03/28
تامین GATE VALVE & GLOBE VALVE & CHECK مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/03/04 1392/03/08
خرید مفتول سیمی مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/03/04 1392/03/28
تامین VANESSA BUTERFLY VALVE AND SPARE PARTS 1392/03/04 رجوع به آگهی
تامین P/F V.R.V CONDESER & REBOILER 1392/03/04 رجوع به آگهی
تامین ZONE BOARD مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/03/01 1392/03/26
تامین الکترود و فیلر مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/03/01 1392/03/26
تامین P/F KOBE STEEL COMBINED GAS COMPRESSOR 1392/03/01 رجوع به آگهی
تامین P/F MASONIELAN CONTROL VALVE 1392/03/01 رجوع به آگهی
تامین VOTH I/H CONVERTERS 1392/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 493