مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین ball valve 1392/02/17 1392/03/08
تامین کوپلینگ 1392/02/17 1392/03/08
تامین P/F APV HEAT TRANSFER 1392/02/17 رجوع به آگهی
تامین P/F MESSAG SCREW CONVEYOR 1392/02/17 رجوع به آگهی
تامین PIPE 1392/02/17 رجوع به آگهی
خرید دوربین اپتیک مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/02/17 1392/03/11
خرید ترانسفورمر مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/02/17 1392/03/08
تامین ساندویچ پنل سقفی و دیواری مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/02/17 1392/03/11
تامین HOT WELL PUMP مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/02/17 1392/03/11
خرید EXPANSION JOINT CHECK VALVE مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار 1392/02/17 1392/03/08
صفحه 7 از 493