مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر، رفع نواقص، به روزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، رفع نواقص، به روزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن مربوطه 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، رفع نواقص، به روزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی مرکز همایش های بین المللی، تالار شهر و نمایشگاه بین المللی 1400/06/31 1400/07/12
مناقصه تعمیر، رفع نواقص، به روزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن مربوطه 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین، گارانتی، نصب و پیاده سازی سیستم جامع حفاظت و نظارت تصویری 1400/06/09 1400/06/24
مناقصه شناسایی، ارزیابی و جذب شرکتهای بیمه ای به عنوان بیمه گر بیمه درمان تکمیلی و عمر زمانی و حوادث گروهی مربوط به کارکنان 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه درمان کارکنان - بیمه درمان بومیان - عمر و حادثه کارکنان - عمر و حادثه بومیان 1400/04/18 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه درمان کارکنان - بیمه درمان بومیان - عمر و حادثه کارکنان - عمر و حادثه بومیان 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین، گارانتی، نصب و پیاده سازی سیستم جامع حفاظت و نظارت تصویری مرکز بین المللی همایش ها 1400/04/02 1400/04/12
مناقصه ساخت با سرمایه گذاری ذی صلاح مجتمع خدماتی 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاری ذی صلاح مجتمع خدماتی نیمه ساخته 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت قطعات 1399/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذی صلاح مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط 1399/07/13 1399/07/22
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح 1399/06/15 1399/06/31
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح, مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط 1399/02/01 1399/02/20
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح, مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط 1398/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذی صلاح مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط 1398/12/27 1399/01/31
صفحه 1 از 23