مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات خاکی، فنداسیون و اسکلت قسمتی از ساختمان هسته مرکزی شامل بلوک های ملاقات (F)، بند نسوان،... 1398/10/22 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خاکی، فنداسیون و اسکلت قسمتی از ساختمان هسته مرکزی شامل بلوک های ملاقات (F)، بند نسوان،... 1398/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکی،فنداسیون و اسکلت قسمتی از ساختمان هسته مرکزی... 1398/10/21 1398/10/24
تهیه و تامین اقلام مواد غذایی مورد نیاز خود ـ روغن معمولی حلب 17 کیلویی روغن سرخ کردنی 17 کیلویی رب... 1398/10/01 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین اقلام موادغذایی گروه 4 1398/09/30 1398/10/08
تهیه و تامین اقلام موادغذایی گروه 3 1398/09/30 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین اقلام موادغذایی گروه 2 1398/09/30 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین اقلام موادغذایی گروه یک 1398/09/30 1398/10/08
تهیه و تامین اقلام مواد غذایی مورد نیاز خود ـ روغن معمولی حلب 17 کیلویی روغن سرخ کردنی 17 کیلویی رب... 1398/09/30 1398/10/08
اجرای عملیات خاکی، فنداسیون و اسکلت قسمتی از ساختمان هسته مرکزی 1398/09/27 1398/10/03
صفحه 1 از 11