مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه حفاظت کاتدی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت کاتدی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه خرید شات آف ولو و رلیف ولو 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه خرید رگولاتور اکسیال فلو 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه خرید شات آف ولو و رلیف ولو 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر پروژه های خط تغذیه و شبکه های توزیع گاز در حوزه معاونت مهندسی و اجراء فاز دو شرکت گاز استان فارس 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه خرید شات آف ولو و رلیف ولو 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه خرید رگولاتور اکسیال فلو 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه نصب 900 فقره انشعاب در سطح منطقه سه گازرسانی 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه اجرای 87154 متر شبکه و نصب دو TBS با ظرفیتهای 2500SCMH و 5000SCMH و ... جهت گازرسانی 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه اجرای 18718 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 250 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه اجرای 70485 متر شبکه و خرید و نصب یک TBS به ظرفیت 2500SCMH و ... جهت گازرسانی 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه واگذاری اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 1400/10/22 1400/10/30
صفحه 1 از 247