مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5988988 مناقصه نظارت بر پروژه های خط تغذیه و شبکه های توزیع گاز در حوزه معاونت مهندسی و اجراء فاز یک شرکت گاز استان فارس 1401/09/06 1401/09/10
5987981 مناقصه احداث 2 حلقه مورد چاه آبی جهت سامانه های حفاظت کاتدی 1401/09/06 1401/09/10
5987265 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث روشنایی 1401/09/06 1401/09/10
5987047 مناقصه اجرای 5200 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه 1401/09/06 1401/09/10
5987013 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برق رسانی به 14 ایستگاه تقلیل فشار در سطح شهرستان های استان 1401/09/06 1401/09/10
5976416 مناقصه اجرای 5200 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه 1401/09/02 1401/09/10
5976252 مناقصه حفاظت کاتدی 1401/09/02 1401/09/10
5976246 مناقصه احداث روشنایی محوطه ایستگاههای گاز 1401/09/02 1401/09/10
5975385 مناقصه واگذاری نظارت پروژه های خود را در حوزه مهندسی و اجرا فاز یک را به مشاوران ذیصلاح نظارت بر عملیات احداث پروژههای خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی 1401/09/02 1401/09/10
5975075 مناقصه خرید لوله "10 و "12 1401/09/02 رجوع به آگهی
5975067 مناقصه خرید لوله غلافی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5973167 مناقصه احداث دو حلقه چاه آبی جهت سامانه های حفاظت کاتدی در شهرهای 1401/09/01 1401/09/10
5972091 مناقصه احداث روشنایی محوطه ایستگاهها 1401/09/01 رجوع به آگهی
5971896 مناقصه مقاوم سازی ساختمان ایستگاه 1401/09/01 1401/09/10
5971887 مناقصه اجرای 5200 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه 1401/09/01 1401/09/10
5970870 مناقصه واگذاری نظارت پروژه های خود را در حوزه مهندسی و اجرا فاز یک را به مشاوران ذیصلاح نظارت بر عملیات احداث پروژههای خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی 1401/09/01 1401/09/10
5969246 مناقصه خرید لوله "10 و "12 1401/08/30 رجوع به آگهی
5968788 مناقصه احداث و راه اندازی 6 فقره ایستگاه حفاطت از زنگ در سطح گازرسانی 1401/08/30 1401/09/03
5968781 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای 7000 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان 1401/08/30 1401/09/03
5968780 مناقصه اجرای 7774 متر شبکه پلی اتیلن 1401/08/30 1401/09/03
صفحه 1 از 281