مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و تحویل نهایی 27 (بیست و هفت) دستگاه دیزل به همراه سایر ملحقات مورد نیاز و تابلوهای ATS 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان شعبه 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه خرید و تامین 62 دستگاه خودرو پولرسان تویوتا 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه عملیات بازسای و مقاوم سازی ساختمان 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مرکزی شعبه ابوذر فلاح شامل عملیات تهیه ، تامین مصالح و تجهیزات ، حمل ، ساخت و نصب در رشته های ابنیه ، برق، مکانیک و زیرساخت 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مرکزی 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه خرید 62 دستگاه خودرو پولرسان تویوتا هایلوکس دو کابین 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 27 دستگاه دیزل ژنراتور 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 62 دستگاه خودرو پولرسان 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان: شامل عملیات تهیه ، تامین مصالح و تجهیزات ، حمل ، ساخت و نصب در رشته های ابنیه ، برق، مکانیک و زیرساخت 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسای و مقاوم سازی ساختمان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان شعبه ابوذر فلاح شامل عملیات تهیه، تامین مصالح و تجهیزات، حمل، ساخت و نصب در رشته های ابنیه، برق، مکانیک و زیرساخت 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 27 دستگاه دیزل ژنراتور 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی و افزایش بنا ساختمان 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی و افزایش بنا شعبه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی و افزایش بنا 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/05 1400/10/14
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان شعبه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان شعبه چهارراه دردشت شامل عملیات تهیه ، تأمین مصالح و تجهیزات ، حمل ، ساخت و نصب 1400/10/05 1400/10/14
صفحه 1 از 163