مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 3.500.000 عدد کارت مغناطیسی HICO 1398/05/31 1398/06/09
خرید 3،500،000 عدد کارت مغناطیسی HICO 1398/05/31 رجوع به آگهی
خرید 3،500،000 عدد کارت مغناطیسی HICO 1398/05/30 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی 1398/05/01 1398/05/07
واگذاری امور مربوط به سرویس, نگهداری و پشتیبانی تجهیزات برق بدون وقفه ups و باتری های مربوط به آن 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به سرویس, نگهداری و پشتیبانی تجهیزات برق بدون وقفه ups و باتری های مربوط به آن 1398/04/31 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی 1398/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری دو سالانه پشتیبانی، سرویس، نگهداری، تعمیر، تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به 1449 دستگاه چاپگ... 1398/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری دو سالانه پشتیبانی، سرویس، نگهداری، تعمیر، تهیه و تعویض کلیه قطعات مربوط به 1449 دستگاه چاپگ... 1398/04/30 1398/04/31
صفحه 1 از 275