مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 400 دستگاه کیوسک بانکی 1391/04/07 1391/04/17
خرید 500 دستگاه چاپگر کارت 1391/03/30 1391/04/07
خرید 500 دستگاه چاپگر کارت 1391/03/28 1391/04/07
خرید تعداد 1.500.000 عدد کارت حافظه HICO 1391/03/28 1391/04/10
خرید تعداد 2.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO 1391/03/28 1391/04/10
خرید کارت حافظه HICO 1391/03/27 1391/04/10
خرید کارت مغناطیسی HICO 1391/03/27 1391/04/10
واگذاری دو ساله امور مربوط به فروش اقساطی تسهیلات 1391/03/21 1391/03/28
واگذاری دو ساله امور مربوط به فروش اقساطی تسهیلات مسکن 1391/03/20 1391/03/28
خرید 60 دستگاه متمرکز کننده خطوط ارتباطی پایانه های فروش 1391/03/08 1391/03/24
صفحه 269 از 283