مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 340 دستگاه کاست خودپرداز BANQIT 1390/09/24 1390/10/01
خرید کاست خودپرداز BANQIT 1390/09/23 1390/10/01
واگذاری ایجاد و راه اندازی سامانه جامع و متمرکز تدارکات و خدمات (PROCUREMENT) 1390/09/20 1390/10/01
واگذاری ایجاد و راه اندازی سامانه جامع و متمرکز تدارکات و خدمات (PROCUREMENT) 1390/09/19 1390/10/01
خرید خودپرداز دیواری 1390/09/09 1390/09/22
خرید خودپرداز دیواری 1390/09/08 1390/09/22
خرید کارت مغناطیسی 1390/09/02 1390/09/13
واگذاری پروژه آرشیو و بایگانی اسناد 1390/08/28 1390/09/09
خرید تعداد 340 دستگاه کاست خودپرداز BANQIT 1390/08/22 1390/09/06
واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان 1390/08/10 1390/08/23
صفحه 273 از 283